«Κανόνες για Αποφάσεις» (Κ-30.Ι)

Η σειρά των cd «Κανόνες για Αποφάσεις» είναι ένα εργαστήριο που έγινε στην Ακαδημία και στο Retreat Center του Ιδρύματος τον Σεπτέμβριο του 1993. Το εργαστήριο αποτελείται από μια κατά λέξη ανάλυση της συγκεκριμένης ενότητας του Κεφαλαίου 30 του κειμένου. Ακολουθούν αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση τα οποία παρουσιάζουν μερικά από τα βασικά θέματα του εργαστηρίου. Το πρώτο μέρος με το οποίο ξεκίνησε το εργαστήριο μας δίνει  μια γενική εικόνα του συστήματος σκέψης των Μαθημάτων Θαυμάτων.

«Κανόνες για Αποφάσεις» (Κ-30.Ι)

Share on Social Media...